DOĞRU VERİ TOPLAMANIN KAHVE KAVURMADAKİ ÖNEMİ - Bölüm 1

Son güncelleme: 2018-01-14 23:07:42
DOĞRU VERİ TOPLAMANIN KAHVE KAVURMADAKİ ÖNEMİ - Bölüm 1

Doğru Veri Toplamanın Kahve Kavurmadaki Önemi

Veriyi doğru şekilde toplamak, Kahve kavurma açısından değerlendirildiğinde, karlılığın, verimliliğin, kalitenin ve sürdürülebilirlik gibi bir çok önemli etkenin geliştirilmesi açısından kilit rol oynar. Bilgisayar ve bilgi edinme donanımlarının fiyatlarının düşmesi; kahve kavurma operasyonu ile ilgili özel yazılımlarının da sayısının artmasıyla, artık bu bilgi toplama konusu daha da kolay bir hal aldı.

Kaynak, ürüm geliştirme, üretim, kalite, güvenlik ya da satışa dayalı verilerin bir arada elinizde olması, size bunların yardımcı olabileceği anlamına gelmez.

Tpica yazılımının yaratıcısı Neal Wilson tarafından bir araya getirilmiş ve hangi veri toplama yöntemleri ile birlikte, hangi bilginin nasıl verimli kullanılabileceği ile ilgili detaylı makaleyi ilginize sunuyoruz.

Hangi Verileri Toplayabilirsiniz?

Kahve kavurma operasyonunda kullanılmak üzere toparlanabilecek verileri dört ana başlıkta derleyebiliriz: kavurma, üretim, laboratuvar ve satış verileri

1. Kahve Kavurma Verileri

Bu veriler içeriğinde, zaman bazlı ısı ölçümleri, yapılan kontrol değişiklikleri ve belirlenen ısı değerleri arasında geçen zamanı barındırmaktadır. Bu veriler makinenin farklı yerlerindeki ısı noktalarından alınacak ısı değişim oranları ile çeşitlendirilebilir.

Renk, hava basıncı, hız gibi sensör verileri de ekipmanın bu yönde bilgileri sunabilmesine bağlı olarak toparlanabilir.

2. Üretim Verileri

Bu veriler içeriğinde, yeşil çekirdek alımı ile ilgili detayların yanı sıra, kavurmanın kimin tarafından yapıldığı, ne zaman yapıldığı, ne kadar yeşil çekirdeğin kavrulması sonucunda ne kadar kavrulmuş çekirdek elde edildiği gibi detayları barındırır.

3. Laboratuvar Verileri

Yeşil çekirdek, kavurlmuş çekirdek ve nihai ürün ile ilgili yapılan her türlü analiz çalışması bu verilerin temelini oluşturur. Bu verilerin içeriğinde; cupping notları, sınıflandırma formları, nem oranı, yoğunluk, renk, boy, nirengi cupping sonuçları, gibi fiziksel ölçümler ve daha fazlası yer alabilir.

4. Satış Verileri

Kim neyi satın alıyor? Alımlar ne sıklıkla gerçekleşiyor? Yakın zamanda ya da yakın konumda satışların artmasını sağlayabilecek etkinlik ve kampanyalar mevcut mu?

Kahve toptancıları aynı zamanda farklı müşteri profillerine göre oluşturulacak farklı nitelikte kahvelerin de verilerini toparlamalıdır.

Yazımızın 2. Bölümü için tıklayın.